Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap
NFPV er en ideell organisasjon bestående av akademikere og forskere innenfor psykedelisk vitenskap i Norge. Vi jobber for å fremme vitenskapelig utforskning av psykedelika på tvers av fagdisipliner.
Lær om forskningen på psykedelika.
I nyhetsbrevet oppsummerer vi det nyeste innenfor forskning på psykedelika.
Hva gjør vi?
NFPV arrangerer jevnlige aktiviteter med hensikten om å bygge opp et faglig nettverk for å fremme psykedelisk forskning i Norge.
Kunnskapsformidling
Vi arrangerer temamøter og foredrag relatert til psykedelisk forskning som er åpent for allmennheten, samt utvikler en litteraturoversikt med henvisninger til forskningsartikler om psykedelisk forskning.
Gå til litteraturoversikt
Nettverksbygging
Vi vil bistå i å skape samarbeid i og på tvers av fagdisipliner ved bygge opp et nettverk av akademikere, forskere og studenter interessert i psykedelika i Norge.
Bli medlem
Studenter
Vi vil være en ressurs for studenter som ønsker å fordype seg i og skrive om psykedelika.
NFPV for studenter
Nordic Psychedelic Science Conference
I 2021 ønsker vi å arrangere en nordisk konferanse om psykedelisk vitenskap. Ta kontakt om du ønsker å holde foredrag eller bidra frivillig til realisere konferansen.
Ta kontakt
Ønsker du å bli medlem i NFPV?
Ditt medlemskap er som en stemme hvor du viser støtte til vårt arbeid for å fremme psykedelisk forskning.

De aller fleste av våre arrangementer er åpne for alle, men som ordinært medlem blir man i tillegg invitert til nettverksarrangementer.

Vi henvender oss primært til akademikere og studenter samt andre med en profesjonsbasert/faglig interesse for psykedelika.
Derimot er alle velkommen til å støtte foreningen ved medlemskap.
Hvem er vi?
NFPV-styret består av akademikere og forskere som er involvert i psykedelisk vitenskap i Norge. Vi har forskjellig faglig bakgrunn og sammen dekker et spekter av interesse innenfor feltet.
Anna Høifødt
Styreleder, sosialantropolog
Anna Høifødt er sosialantropolog og har studert brukere av psykedelika blant forskjellige miljø i Oslo. Hun skrev masteroppgaven "The Value of Experience: Psychedelics, phenomenology and contemporary perspectives on drug use" og ble tildelt Våg-å-vite prisen i 2018.
Lowan Stewart
Nestleder, Lege
Lowan Stewart har over 17 års klinisk erfaring med bruk av ketamin. Han er spesialist i akuttmedisin og "fellow" ved American Academy of Emergency Medicine, og har praktisert både i USA og Norge. Stewart har forelest i flere land om bruk av ketamin i behandling av depresjon, og er medlem av American Society of Ketamine Physicians.
Ivar Goksøyr
Psykologspesialist
Ivar W. Goksøyr er psykolog og spesialist i intensiv psykodynamisk korttidsterapi . Ivar er tilknyttet enheten Psykforsk - Innovativ Behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold. Han arbeider her med å forberede deltagelse i internasjonale behandlingsstudier med psykedeliske stoffer og drive kunnskapsformidling, samt er konsulent for legemiddelfirmaet Compass Pathways, hvor han kvalitetssikrer terapeuter i en stor studie hvor psilocybin brukes mot behandlingsresistent depresjon.


Attila Szabo
Forsker
Attila Szabo er forsker ved Oslo Universitetssykehus og har Ph.D. i både biomedisin og moderne filosofi. Hans nåværende forskningsprosjekt fokuserer på serotonergiske psykedelika og cannabinoider, deres modulerende rolle på immunresponser og cellefunksjoner. Attila er også Editor-in-Chief ved Journal of Psychedelic Studies.
Tor-Morten Kvam
Psykiater
Tor-Morten Kvam jobber som overlege ved Sykehuset Østfold, Nordre Østfold Distriktspsykiatrisk senter. Han er for tiden tilknyttet enheten Psykforsk - Innovativ Behandlingsforskning ved Sykehuset Østfold som er engasjert i forberedelse av sponsorinitierte kliniske studier med psilocybin og MDMA i behandling av psykiske lidelser. Tor-Morten har publisert en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om bruk av psykedeliske stoffer i behandling.
Kristoffer Andersen
Psykolog
Kristoffer Andersen er utdannet psykolog fra Universitetet i København. Han har tidligere jobbet som psykolog i spesialisthelsetjenesten med behandling av rus og avhengighetslidelser. Han er for tiden under utdanning hos MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), hvor han trenes opp til å kvalitetssikre terapisesjoner der pasienter med post-traumatisk stresslidelse behandles med MDMA.
Malin Vedøy Uthaug
Forsker
Malin Vedøy Uthaug har en bakgrunn innenfor psykologi og er i dag PhD kandidat ved the department of Neuropsychology and Psychopharmacology (FPN) ved Maastricht University i Nederland. Doktorgraden hennes er under tilsyn av Dr. Jan Ramaekers samt Dr. Jordi Riba, og omhandler effekten av Ayahuasca på depresjon, angst, stress, samt mindfulness og kreativitet, i tillegg til pioner research på 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) på mennesker.
Andreas Wahl Blomkvist
Lege
Andreas Wahl Blomkvist er lege og jobber som lege i allmennmedisinsk spesialisering i Tromsø. Han har skrevet en rekke artikler i norske medier, spesielt om ruspolitikk. Han har forfattet flere vitenskapelige artikler, hovedsakelig om innovativ metodeutvikling, men også om cannabis og rusbehandling. Siden 2017 har han vært leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk sin rådgivende fagkomite. Han skriver bok om ulovlige rusmidler og deres nytteverdi i medisin som kommer ut i 2019/2020.
Gi et bidrag til NFPV
Alle donasjoner går direkte til NFPV drift og aktiviteter.

VIPPS kode 556624 eller søk opp Norsk Psykedelisk Vitenskap
Made on
Tilda